Spread the love

Objednávka online školy

Zrkadlenie

cesta k sebapoznaniu

  • Áno
    Objednávam si online školu Zrkadlenie - cesta k sebapoznaniu a rozumiem, že vstup mi bude sprístupnený ihneď po uhradení a spárovaní platby
  • Áno
    Starostlivo a pozorne som vyplnil/a údaje, predovšetkým e-mail.
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.