Objednávka online kurzu

Zrkadlenie

cesta k sebapoznaniu

  • Áno
    Objednávam si online kurz Zrkadlenie - cesta k sebapoznaniu a rozumiem, že vstup do členskej sekcie mi bude sprístupnený ihneď po uhradení a spárovaní platby.
  • Áno
    Starostlivo a pozorne som vyplnil/a údaje, predovšetkým e-mail.
  • Áno
    Chápem, že podľa zákona musím pri nákupe z ČR fakturovať elektronické produkty vrátane 21% DPH. Cena nastavená v objednávkovom formulári je konečná.