KNIHY, KTORÉ LIEČIA DUŠU A VZŤAHY 

AKCIA !

50% elektronické knihy
30% tlačené knihy

V objednávke danej elektronickej knihe (aj balíček) treba napísať v kolónke “Zľavový kupón” – 50

V objednávke danej tlačenej knihy (aj balíček) treba napísať v kolónke “Zľavový kupón” – 30

Odpočíta sa tým daná zľava!

ZRKADLENIE VO VZŤAHOCH

Štyri zrkadlá
k vyriešeniu problémov

Tlačená alebo elektronická kniha

ZRKADLO DUŠE

Čo nám chcú povedať
naše emócie, vlastnosti a postoje.

Tlačená alebo elektronická kniha

MÁM ZÁUJEM
O BALÍČEK
TLAČENÝCH KNÍH

Zrkadlenie vo vzťahoch + Zrkadlo duše

Zvýhodnená cena!

MÁM ZÁUJEM
O BALÍČEK ELEKTRONICKÝCH KNÍH

Zrkadlenie vo vzťahoch + Zrkadlo duše

Zvýhodnená cena!